تعهد در حفظ اطلاعات کاربران

الزام به رعایت اصل محرمانگی یکی از اولویت های مجموعه بهساز بوده و همینک بیش از پیش بر این موضوع تاکید دارد. حفوظ حقوق کاربران سایت و صیانت از اطلاعات هویتی و کاربری آنها در نزد مدیران سایت یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان این بخش است.

اطلاعات کاربری مشتریان و اعضاء مجموعه بهساز نزد مدیران سایت محفوظ می باشد . مشتریان و اعضاء نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشند ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی در محیط اینترنت و دستگاه هایی که استفاده مــی گــردد بر عهده کاربران سایت مـی باشد و مجموعـه بهساز هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد.

کلیه خبر رسانی ها و ایمیل های ارسالی از جانب سایت بهساز تنها با شماره و پست الکترونیک مندرج در سایت بوده و هرگونه پیام تحت عنوان سایت و یا فروشگاه بهساز از طریق دیگر شماره های پیامک و پست الکترونیک که با عنوان بهساز باشد ، فاقد اعتبار بوده و سایت بهساز هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی نماید.