طراحی تاسیسات

طراحی و ترسیم نقشه های تاسیساتی برق و مکانیک

شرکت مهندسی بهساز، امور طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی را با هدف ارتقاء سطح طراحی و اجراء بر اساس اصول فنی و ضوابط ارائه شده تاسیساتی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای خود تا کنون ارائه گر پروژه های موفق و برگزیده تاسیساتی بوده است . شرکت مهندسی بهساز با بهره گیری از توان بالای علمی و فنی تیم طراحی مهندسی دانش آموخته و آشنا به روش های مدرن طراحی جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های تجاری ، فرهنگی ، مسکونی ، اداری , صنعتی و … ارائه دهد .

ادامه مطلب…

نظارت

نظارت بر اجرای ساختمان

شرکت مهندسی بهساز ، نظارت بر پروژه های ساختمانی را با هدف ارتقاء سطح  اجرای کیفی ساختمان بر اساس اصول فنی و مهندسی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای خود تا کنون ارائه گر پروژه های موفق و برگزیده ای بوده است . شرکت مهندسی بهساز با بهره گیری از توان بالای هنری ، علمی و فنی تیم نظارت مهندسی دانش آموخته و آشنا به روش های مدرن اجراء ساختمان در جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های تجاری ، فرهنگی ، مسکونی ، اداری , صنعتی و … ارائه دهد.

ادامه مطلب…

طراحی سازه ساختمان

طراحی و ترسیم نقشه های محاسبات بتنی و فلزی

شرکت مهندسی بهساز، امور طراحی سازه های ساختمان های فولادی و بتنی را با هدف ارتقاء سطح طراحی و اجراء ،بر اساس اصول فنی و مهندسی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای خود تا کنون ارائه گر پروژه های موفق و برگزیده ساختمانی و عمرانی بوده است . شرکت مهندسی بهساز با بهره گیری از توان بالای هنری ، علمی و فنی تیم طراحی مهندسی دانش آموخته و آشنا به روش های مدرن محاسباتی جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی کارآمد در پروژه های تجاری ،مسکونی، اداری ,صنعتی ارائه دهد.

ادامه مطلب…

اجرای ساختمان

اجرای ساختمان و ابنیه های صنعتی و اجراء نماها

شرکت مهندسی بهساز، اجراء و ساخت پروژه های ساختمانی را با هدف ارتقاء سطح احداث ساختمان بر اساس اصول فنی و مهندسی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای خود تاکنون ارائه گر پروژه های موفق بوده است.شرکت مهندسی بهساز با بهره گیری از توان بالای اجرایی،علمی و فنی تیم مهندسی دانش آموخته و آشنا به روش های مدرن اجراء ساختمان در جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های مشارکتی و یا پیمانکاری درساختمان های تجاری، مسکونی، اداری, صنعتی ارائه دهد.

ادامه مطلب…

طراحی معماری

 طراحی معماری و ترسیم نقشه های معماری

 شرکت مهندسی بهساز، امور طراحی معماری و دکوراسیون داخلی با هدف ارتقاء سطح طراحی و اجراء بر اساس اصول معماری و شهرسازی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای خود تا کنون ارائه گر پروژه های موفق و برگزیده معماری بوده است . شرکت مهندسی بهساز با بهره گیری از توان بالای هنری ، علمی و فنی تیم طراحی مهندسی دانش آموخته و آشنا به روش های مدرن معماری جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های تجاری ، فرهنگی ، مسکونی ، اداری , صنعتی و … ارائه دهد.

ادامه مطلب…

برگه های مهندسی

برگه معماری,محاسباتی,تاسیسات،نظارت و استحکام

 شرکت مهندسی بهساز، امور طراحی معماری و دکوراسیون داخلی با هدف ارتقاء سطح طراحی و اجراء بر اساس اصول معماری و شهرسازی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای خود تا کنون ارائه گر پروژه های موفق و برگزیده معماری بوده است . شرکت مهندسی بهساز با بهره گیری از توان بالای هنری ، علمی و فنی تیم طراحی مهندسی دانش آموخته و آشنا به روش های مدرن معماری جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های تجاری ، فرهنگی ، مسکونی ، اداری , صنعتی و … ارائه دهد

ادامه مطلب…